# طنز

اسناد مهم تقلب در انتخابات ٨٨:شنود تلفنهای وزیر و معاون وزارت کشور!!!!!!!!!!!

این خبر را بخوانید...! البته خطوط قرمز رنگ اضافات بنده است. اسناد مهم تقلب در انتخابات ٨٨:شنود تلفنهای وزیر و معاون وزارت ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 22 بازدید