اندکی صبر سحر نزدیک است ...

به گفته ی آیت الله حائری شیرازی حفظه الله هر کس وقایع جهان را در راستای ظهور نداند عقل ندارد...

به سخنان حضرت آیت الله بهجت هم که بنگریم به ژرفای اندیشه و عمق نگاه ایشان پی می بریم.

البته این سخنان به معنای تعیین وقت نیست بلکه برای تنبه و امید بیشتر است. هیچ یک از علما زمان تعیین نمی نمایند و همگی ظهور را نزدیک می دانند...

خداندا من تا چه اندازه آماده ی دیدن جمال نورانی حضرتش هستم؟ آیا در زمان او هستم یا نه...

چند تایی دعا به ذهنم رسیده گفتم کمی تامل کنیم و دعا کنیم:

.:بار الهی، نکند از این دنیا بروم ولی جمال آقا را رویت ننمایم

.:بار الهی، نکند از این دنیا بروم و جمال آقا را دیده ولی ایشان را نشناسم.

.:بار الهی، نکند از این دنیا بروم و جمال آقا را ببینم و ایشان را بشناسم ولی مورد بی اعتنایی آقا قرار گیرم.

.:بار الهی، نکند از این دنیا بروم و جمال آقا را ببینم و ایشان را بشناسم و مورد اعتنا قرار گیرم ولی جزو یاران او نباشم.

.:بار الهی، نکند در این دنیا باشم ولی در زمان ظهور نباشم.

.:بار الهی، نکند در این دنیا باشم و زمان ظهور را درک نمایم ولی جزو دشمنان باشم.

.:بار الهی، نکند در این دنیا باشم و زمان ظهور را درک نمایم و جزو دشمنان نباشم ولی امام علیه السلام را تنها بگذارم.

.:بار الهی، نکند در این دنیا باشم و زمان ظهور را درک نمایم و جزو دشمنان نباشم و امام علیه السلام را تنها نگذارم ولی جزو یاران خاص آن حضرت نباشم.

 

در آخر:

بارالهی، خواه در این دنیا باشم و خواه نباشم، آرزویم لقای اوست. آرزویم گوشه ی چشم یار است.

عزیز فاطمه ، یوسف زهرا (سلام الله)  کجایی؟ ای منتقم کجایی؟ ای رهایی بخش جهان کجایی؟

با همه ی لحن خوش آواییم                            در به در کوچه  ی تنهاییم

ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر                          نغمه ی تو  از همه پر شورتر

کاش که این فاصله را کم کنی                         محنت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ی ما می شدی                                  مایه ی آسایه ی  ما می شدی

هر که به دیدار تو نایل شود                             یک شبه حلال مسائل شود

دو ش مرا حال خوشی دست داد                                  سینه ی ما را عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش گرفت                             شعله به دامان سیاوش گرفت

نام تو آرامه ی جان من است                           نامه ی تو خط امان من است

ای نگهت خواستگه آفتاب                               بر من ظلمت زده یک شب بتاب

پرنده برانداز ز چشم ترم                                 تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مدد کار ما                              کی و کجا وعده ی دیدار ما

دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد                       به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد

روا مباد که بر بنده ات نظر نکنی                                   روا مباد که ارباب جز تو بگزینم

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید