در فصل امتحانات

اوهوع

عجب خاکی اینجا گرفته ...

کاری نمیشه کرد فصل امتحاناته.

بعدا میام ایشالا یک خانه تکانی حسابی انجام میدم

/ 1 نظر / 28 بازدید
آشنا

سلام چه زود! امتحانا حوزتون هم همزمان با امتحانات دانشگاه ؟