به مناسبت رمضان...

در صفحه فیس بوک (نعوذ بالله) یکی از دوستان مطلب جالبی قرار داده بودند که عینا با ذکر منبع (فیس بوک!) قرار می دهم...

696666999999666999999666666966666966666696666666669666696666696 696669999999969999999966669696666966666696666666696966696666696 696666999999999999999666696669666966666696666666966696699999996 696666669999999999996666966666966966666696666669666669696666696 696666666699999999666666999999966966666696666669999999696666696 696666666666999966666666966666966966666696666669666669696666696 696666666666699666666666966666966999999699999969666669696666696

1. highlight all
2. press CTRL+F
3. press 9

/ 5 نظر / 9 بازدید
خودم

البته در صفه آفیس کپی کنید...

شیدا

سلام برادر. برای خوندن نقد فیلم پایان نامه اومده بودم که سر از وبلاگ شما دراوردم. ما که نفهمیدیم این فیلم خوب بود یا بد.لذا مجبوریم خودمون ببینیمش. ضمن این که عرض کنم این مطلبی که راجع به خودتون نوشتی حذفش کن. زشته بچه حزب اللهی شش ساله مدرک لیسانسشو نگیره. شما نهایت سه سال و نیمه باید کارشناسی تو میگرفتی. دو سال و نیمه هم فوقتو الانم مشغول اماده شدن برای دکترا بودی. بده یه موقع خدای نکرده فکر میکنن بچه حزب اللهی ها تنبلن

یکی

برق،مواد؟

دیوار

سلام. من همه اش میام تو وبت ولی بعضی وقتا حسش نیست برات کامنت بذارم،میدونی که از وقتی دوستم فوت کرده داغونم خیلی در ضمن این چیه که گذاشتی و یا بهتر بگم نوشتی؟من که هیچی سر در نیاوردم

امیرکوهی

سلام با مطلب" اسلام علی(ع) اسلام پویاست نه محدود به نمازو روزه!..." به روزم ومنتظر انتقادات