خورشید ولایت

در حجره ی حقیر چند تایی از انواع کوچکترین پرندگان به نام فنچ یافت می شود. این حیوان ناز یک خصلت جالبی دارد و اینکه در زمان تاریکی وقتی روزنه ای نور ببیند به سمت آن حرکت میکند.

در همین لحظه گفتم چه اندازه ما انسان ها عقب هستیم که سالیان سال در ظلمت به سر میبریم و  بر بودن در ظلمت اصرار می ورزیم در حالیکه خورشید در روبرویمان است.

 

 

به نظرت این جمله قصار تکبیر نمیخواد ...

/ 0 نظر / 16 بازدید