تحلیل

حال نوشتن نظرم را حالا نداشتم. تازه اول شما نظراتتون را بگید تا من هم بعد نظرم را بنویسم...

/ 9 نظر / 10 بازدید
حامی

این هم سوال کردی آخرش هم هیچ. بشین تا من نظرم را بگم [عصبانی]

دیوار

اول اینکه خودت اعصاب نداری ومن گفتم حوصله ندارم. ثانیا خودت امتحاناتو بیافتی. ثالثا چرا جواباون کامنتی رو که گفتم بده رو نمیدی؟

دیوار

ای داد بیداد دیدی لو رفتم... ممنونم که اسمم رو درست کردی ولی چرا دیگه کامنتم رو برداشتی؟

دیوار

اول اینکه نمیدونم چرا پرچم انگلستان دیده میشه.اتفاقا میخواستم از خودت بپرسم. دوما اینکه اسمم رو میخوای چی کار؟سوم اینکه ادامه مطلبت خیلی باحال بود

دیوار

برات طی کامنتهای مختلف حرفام رو میزنم تا ازدور پر مخاطب دیده بشی[نیشخند]

دیوار

چی کار میکنی؟چرا کامنت های منو حذف میکنی؟

خودم

بنده از جانب آقای دیوار به خاطر این حرکت قبیه عذرخواهی و از خداوند منان طلب مغفرت برای این عزیز دارم

دیوار

داداش من اولا قبیح اینطوریه نه قبیه. ثانیا من چی کار کردم که از طرف من داری عذر خواهی میکنی مگه؟؟؟؟ طلب مغفرت برای خمودت داشته باش.من کاری نکردم و بی گناهم.حد اقل شرح گناهم رو هم بده

دیوار

دقت داشته باش که این نوع جواب دادن خیلی خوب نیست ها.این یعنی باشه دیگه پس ساکت باش اما من تا نگرفتن حقم ساکت نمینشینم.