غنی سازی ۲۰ درصد متوقف شد؛ پلمپ نطنز و فردو

خبر کوتاه است،

"غنی سازی ۲۰ درصد متوقف شد؛ پلمپ نطنز و فردو"

اما ... دلها شکست.

اما ... اشکها جاری شد.

اما ... غم های کهنه تازه شد.

اما ... کینه ها بیشتر شد.

اما ... مادری بغض کرد.

اما ... پدری دست به کمر گرفت.

اما ... خواهری فریاد سر داد: "هیهات منّا الذلة"

اما ... شهیدی گفت: "خون شهید پایمال نمی شود"

اما ... امتی بیدار شد.

و خواهد آمد:

روزی که انتقام خواهیم گرفت. انتقام از سردمداران، انتقام از مستکبران، انتقام از منافقین بزدل و ترسو ...

آری این امت حزب الله و مستضعف است که در انتها پیروز خواهد بود.

آری این جبهه ی تزویر است که شکست خواهد خورد.

آری این مزدوران و منافقان و بزدلان هستند که نابود خواهند شد.

 


/ 0 نظر / 101 بازدید