این روزها زمستان است و هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... !

خیلی وفت بود جیزی ننوشته بودم گفتم بیام با انگشت سبابه روی گرد و غبار وبلاگم بنویسم :

اسلام به جز حب علی مایه ندارد                                            قرآن به جز وصف علی آیه ندارد

گفتم بروم سایه ی لطفش بنشینم                                         دیدم که علی نور بود سایه ندارد

میخواست قلم نقطه ی ضعفش بنگارد                                      بیچاره ندانست علی نقطه ندارد

 


/ 2 نظر / 75 بازدید
ashna

امیدوارم9 دی گرم ترین سالش را داشته باشد،سرمای روزگار رفتنیست...

آنتی انحراف

با مطلبی تحت عنوان" فرهنگ اصلاحاتی همراه با فرهنگ هوچی گری در دانشگاه....!!!" به روزم.