دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

به جبهه پایداری رای دهیم یا جبهه متحد؟

این مطلب که به کدام کاندیدا رای دهیم یا به چه کسانی در انتخابات اعتماد نماییم یا اینکه چه کسانی می توانند حجت شرعی باشند و از روی هوی و هوس سخن نگویند به نظر بسیار سخت است. همانگونه برای خود بنده به شدت مشکل است.

اما به حمد الله در این انتخابات تا حد زیادی افراد زلال و ناب و معتقد به اسلام ناب در جبهه ای به نام جبهه پایداری جمع شده اند. افرادی که علاوه بر تاییدات مستقیم حضرت آیة الله مصباح یزدی (حفظه الله تعالی) مورد تاییدات مستقیم و غیر مستقیم رهبری در قالب دیدارهای مجلس شورای اسلامی یا فراکسیون انقلاب با رهبری قرار گرفته اند. فلذا شاید در این دوره تکلیف الهی بسیار روشن تر می بود. اما متاسفانه این جبهه بر خلاف شورای مرکزی بسیار قوی و خالصی که توانسته است تشکیل دهد اکنون دچار تزلزل در تشکیل شوراهای شهرستانی گردیده است به طوریکه بعضا افرادی متمایل به جناحج های سیاسی خاص در شورای آن ها مشاهده می شوند و دوباره قلب بچه های روح الله را به تپش انداخت که به چه کسی رای دهیم. مخصوصاً در شرایطی که اشخاصی شروع به تخریب جبهه پایداری نموده اند و از جهتی افرادی شاخص و اصلح  شانس حضور در لیست جبهه پایداری را از دست می دهند که کاملاً تفکراتشان منطبق بر تفکرات جبهه بوده است. سوالی که فکر بنده را به خود مشغول نموده این است که در این زمینه تفاوت جبهه متحد با جبهه پایداری در سطح شهرستانها چیست؟ (در سطح تهران کاملاً واضح است) به طوریکه در لیست جبهه متحد افرادی خوب و اصلح و افرادی صالح یا افسد وجود دارند و در جبهه پایداری هم افرادی خوب و اصلح و افرادی صالح یا افسد وجود دارند. ( البته این سوال تا حد زیادی قابل توجیه است)

دیگر سوال اینکه آیا ما باید  به لیست رای دهیم؟ یا افراد شاخص و اصلح که خودمان به آن می رسیم. به طوریکه مکرراً در سخنهای امامین انقلاب می بینیم توصیه به مردم در زمینه اینکه به جناح های سیاسی نگاه نکنند بلکه به افراد نگاه کنند. به نظر بنده نیز به لیست رای دادن بزرگترین اشتباه است. چرا که نگاه لیستی یعنی توجیه وسیله توسط هدف. یعنی نتیجه محور شدن نه وظیفه محور بود. یعنی مصلحت اندیشی نه تکلیف به وظیفه ... و معانی بسیار دیگر که بنده شخصا به شدت با این مساله مخالف هستم.

نظر شما چیست؟؟؟

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter