دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

نماز جمعه ای بدون حتی یک تکبیر

خطبه ها شروع شد، هم چنین که فهمیدم کدام یک از بزرگواران خطبه می خوانند توجهم را بیشتر جلب کردم. به هم حجره ای گرامی گفتم خوب توجه کن ببین چیزی از انقلاب و نظام در می آید یا خیر.

کلی در حین صحبت ها به همدیگر نگاه میکردیم، بسیاری از فرازهای سخنرانی نه تنها انقلابی نبود که گاها از دهان ضد انقلاب خارج می شد.

نمیدونم در این موارد وظیفه چیست؟ از طرفی حضرت آقا فرمودند اگر قبول ندارید نروید...

از طرفی بیشتر عرفا و علمای گذشته اعتقاد راسخ به نماز جمعه داشتند، حتی برخی فرموده اند هر کس سه جمعه پشت سر هم نماز جمعه نخواند منافق است.

علی ای حال نماز هم خوانده شد، بعد از نماز حسین آقا آرام گفت تکبیر ولی مکبر صلوات چاق کرد. همین که حسین گفت تکبیر به خود آمدم که ای بابا پس چرا در حین سخنرانی حتی یک تکبیر هم گفته نشد. تازه بعد از نماز هم تکبیر نداشت!!!

با خودم گفتم وقتی نماز جمعه ای یک تکبیر هم نداشته باشد چه ضرری به دشمن می زند. اتفاقا دشمن همین را دوست دارد.

بعد دوباره در ذهن خود مرور کردم خطبه ها را، خوب اگر این خطبه ها در نماز جمعه ای در نیویورک، لاس وگاس، لس آنجلس یا هر جایی دیگر در قلب کشورهای اروپایی و آمریکایی و معاند هم خوانده می شد بازهم تفاوتی نمی کرد حتی شاید در انجا تکبیر هم می فرستادند که مثلا (نعوذ بالله) اوباما اکبر...

 

بعد از بنده خدایی مطلع شدم همان نماز جمعه در برخی روزنامه های به اصطلاح اصلاح طلب چاپ شده است.

 

نتیجه گیری : ای کاش امامان جماعات در کشور کمی بیشتر فرصت برای خطابه ها می گذاشتند و بررسی می کردند آیا اصلا با این خطابه ها به کسی ضربه می زنند؟ و به چه کسی ضربه می زنند؟ تاثیرش کجاست؟ این همه مردم انقلابی به زحمت ظهر جمعه می آیند نماز جمعه که چه؟ آیا آمده اند حرفهای مفت و مسلمی که در تاکسی ها میشنوند در نماز جمعه بشنوند؟ که آقا گرانی است؟ آقا این اخوندها چه میکنند؟ آقا ما نداریم بخوریم؟ آقا ما تحت فشاریم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الله اعلم...

 

نکته:این مساله چندین هفته پیش برای بنده در یکی از نماز جمعه ها به امامت یکی از امامان جماعات در یکی از شهرهای ایران اسلامی رخ داد.... تا کسی نتواند هیچ حدسی بزند و آبرویی از کسی نرود. لذا آقایان زود رنجیده خاطر نشوند. تنها یک خاطره گویی از خاطرات بد زندگی بنده بود .

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter