دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

اندر مصائب ریش

به نظر شما چرا در جامعه به طرز عجیبی بدحجابی شایع شده است؟

به نظر شما چرا پدری حاضر می شود که فرزندش بدحجاب در جامعه بگردد؟

به نظر شما چرا با بدحجابان برخورد نمی شود؟

به نظر شما چرا فردی حاضر می شود که خود را در اختیار دیگران بگذارد؟

به نظر شما چرا باید نهی از منکر نکرد؟

به نظر شما چرا این متن با نام اندر مصائب ریش منتشر شده است؟

به نظر شما چرا در این چراها فقط توجه شما به سمت دختران جامعه کشیده شده است در حالیکه بنده هیچ عنوانی از جنسیت نیاورده ام؟

به نظر شما چرا و چرا و میلیون ها چرای دیگر؟(منظور از چرا چراگاه نیست منظور همان به چه علت است که چرا گفته میشود)

اصل کلام

به این جمله دقت کنید:

 به ریش نیست به ریشه است؟؟؟؟؟

نمیدانم تا چه حد با این موضوع موافق هستید. اما بگذارید تا تجربه ای که در همین مدت حاصل گردید را برایتان عنوان کنم...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter