دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

کلمات قصار ...

مجلسهای ما مملواز کاخ نشین بود ، و در بینشان معدودی بودند که کوخ نشینها بودند ; و همین معدودی از کوخ نشینها بودند که خیلی از انحرافات جلوگیری می کردند.

امام خمینی (رحمة الله علیه)

در پاسخ به عده ای که می گویند جبهه پایداری رای نمی آورد و اگر هم بیاورد تاثیر گذاری نیست و به خاطر راسخ شدن در شناساندن اصلح، هم چنین امید دادن به همه دوستان دغدغه مند به نظام اسلامی و انتخابات این جمله را که دیشب به لطف دوستان گروه برخورد کردم قرار دادم. تمام صحبت را حضرت امام فرموده اند. حال دیگر خود حدیث مفصل بخوان از این فسقل (!)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter