دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

در فصل امتحانات

اوهوع

عجب خاکی اینجا گرفته ...

کاری نمیشه کرد فصل امتحاناته.

بعدا میام ایشالا یک خانه تکانی حسابی انجام میدم

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter