دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

شعری زیبا

نمیدونم چرا تا این اندازه با شعر زیر حال میکنم. انگار که هزاران سال سخنرانی را توی این دو بیت سنایی قرار داده...

وااااااای که خیلی باحاله . نمیدونم چرا ولی گفتم همین جوری روی بلاگ قرار بدم !

از پى ردّ و قبول عامه خود را خر مکن
زانکه کار عامه نبود جز خرى یا خرخرى
گاو را باور کنند اندر خدایى عامیان

نوح را باور ندارند از ره پیغمبرى

روی بلاگ گروهیمون  کاملترش را هشتم. شایدم نهم. البته منظورم کامل مقاله است. نه شعر . شعر همین اندازه است. البته فکر کنم.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter