دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

باریکلا .

یارو اومده حوزه، با خودش خودکار نیاورده. این دیگه برای خودش شاهکاریه. سر کلاس درس از استاد خودکار می گیرهنیشخند

دیروز در افتتاحیه نماز را مدرسه صدر خواندیم. جالب اینکه یک دانه مهر هم وجود نداشت، اما جالب تر اینکه این همه طلبه هیچ کدوم مهر با خودشون نداشتند. به قول یکی زا نزدیکان اون سیگاریه همیشه توی جیبش یک نخ سیگار داره اما یک شیعه توی جبیش مهر نداره. حالا کجاست اون بنده خدا ببینه که طلبه ها هم ... بله.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter