دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

شاید این جمعه بیاید... نه .... جمعه ی بعد .... نه ... پس؟

هم چاه سر راه تو بکنیم

هم جمعه ز انتظار  تو دم بزنیم

این نامه چندم است که تو می خوانی؟

داریم رکورد کوفه  را میشکنیم

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter