دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

اعتکاف مشهد

دیشب در جمع دوستان بحث اعتکاف مشهد پیش آمد که عده ای از عزیزان فرمودند مقام معظم رهبری اعتکاف در شهرهای دیگر را جایز نمی دانند حال آنکه با یک نگاه کوتاه به سایت ایشان متوجه غلط بودن این صحبت می شویم...

در ادامه استفتائات مربوطه قرار داده شده است...


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter