دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

ما همه سر باز تو ایم خامنه ای ....

دشمن عقیده اش به نفاق و جدایی است

لیکن بنای ما به تلاشی خدایی است

مشکن عهد ولا، احمدی نژاد

حب ولی فراتر از حب مشایی است!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter