دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

این بلاگ دیگر به روز نخواهد شد...

.این بلاگ دیگر به روز نخواهد شد.

..این بلاگ دیگر به روز نخواهد شد..

...این بلاگ دیگر به روز نخواهد شد...


مگه نمی گم این بلاگ دیگر به روز نخواهد شد... حالا بیا ادامه مطلب را بخون...

می دونم که عزیزان همگی خیلی ناراحت شدید و در غم و ماتم دوری خواهید سوخت. البته بنده همین احساس را داشتم هنگامی که همین تیتر را در بلاگ آقای احسان پور دیدم خیلی بد شد... اما در عوض بنده با قدرت فزون تر خواهم بود و بلاگ را تا زمانی که حالش باشه ادامه خواهم داد...

شما هم نمی خواد ناراحت باشید.

قهره کردید. درسته؟

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter