دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

این روزها زمستان است و هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... !

خیلی وفت بود جیزی ننوشته بودم گفتم بیام با انگشت سبابه روی گرد و غبار وبلاگم بنویسم :

اسلام به جز حب علی مایه ندارد                                            قرآن به جز وصف علی آیه ندارد

گفتم بروم سایه ی لطفش بنشینم                                         دیدم که علی نور بود سایه ندارد

میخواست قلم نقطه ی ضعفش بنگارد                                      بیچاره ندانست علی نقطه ندارد

 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter