دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

به بهانه ازدواج دو نور 2

متاسفانه با خبر شدیم که نویسنده بلاگ وزین داریه توسط ماموران محترم داعیه داران فرهنگ دستگیر و به زندان هاوایی واقع در شمال غربی گاوخونی اصفهان فرستاده شده و خوش بختانه با مقداری صحبت های مسالمت آمیز دلشان از مطالب نگاشته شده به درد آمده است. در اظهارات متهم اظهار ندامت و پشیمانی موج می زند نشان از ثفای باتن! ایشان دارد. این متهم به جنایت فرهنگی از مسئولین تقاضای جرعه ای اینترنت کرده است تا بتواند کمی از بار گناهش کاهیده و بر علو درجاتش افزوده گردد. در همین راستا ماموران خوش نام فرهنگ فضای سایبری را برایشان آماده کرده و ایشان قسمت های ضد فرهنگی متن قبلی خوش را خط خطی کرده و سیاه نمودند.

امید است که جان این جانی در جانش بماند.

و من الله توفیق

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter