دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

زندگی نامه ابو علی فارسی نحوی

این ترم دو تا تحقیق داشتم که یکی از آنها زندگی نامه ابو علی فارسی بود. اول کلی خوشحال شدم وقتی موضوع تحقیق را فهمیدم ولی بعد کلی آسفالت شدم تا پیداش کنم.

هر اندازه هم توی اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم، چرا که با ابو علی سینا یک تشابه اسمی هم وجود داره... حالا این تحقیق را روی اینترنت میذارم تا اگر کسی استادش در مورد ابو علی فارسی شرح حال خواست راحت پیدا کنه! نیشخند

 تحقیق دوم در مورد اسم فعل بود که از لحاظ محتوایی مطلب خاصی نداشت و صرفا ترجمه کتاب «نحو الوافی» محمود عباس بود ولی اون را جهت خالی نبودن عریضه قرار میـدهم.

 

در آخر هم این شعر زیبا:

یار من یوسف نیا، اینجا کسی یعقوب نیست                  لحظه ای چشمانشان از دوریت مــرطـــــوب نیست

ای گل زیبــــای مــن از غربتت اشـکی نریـــــــز                 نازنین، اینجا خدا هم پیششان محبوب نیست

گرچه در هر جملـــه ای زیبـــــا دعایت می کنند                این دعــــا هـا جنســشان مـــرغـــــــوب نیست

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter