دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

ضرورت شعری ... !

بحث پیرامون یکی از اشعار کتاب مغنی الادیب حرف لولا بود. که یکی از طلاب افاضه ای فرمودند و نظر خود را بیان داشتند که احتمالا ضرورت شعری باعث بوده است. این قدر این معنا نزد استاد شیوا آمد که شعری بسیار زیبا من باب ضرورت شعر بسرودند و فرموند این از همان گونه ضرورت در شعر است !!!!!

 

رفیق با وفا شیخ ابو القا                                             سمش در مصرع اول نشد جا

 

و لختی بخندیدیم تا حدیکه مستراح نیاز شد ....... ! (مستراح: محلی برای استراحت)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter